Kamila Kozera

Radca Prawny, Partner

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie spółek handlowych oraz prawie cywilnym. Na co dzień prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w tym przeprowadza procedury przekształceń własnościowych, połączeń, podziałów i akwizycji przedsiębiorstw oraz postępowania w zakresie nieuczciwej konkurencji.

Posiada doświadczenie w zakresie doradzania podmiotom działającym w branży internetowej, ze szczególnym naciskiem na ochronę praw własności przemysłowej (znaki towarowe, prawo autorskie, domeny internetowe), problematykę konsumencką, ochronę danych osobowych oraz odpowiedzialność podmiotów prowadzących handel elektroniczny.

W Kancelarii ANSWER również prowadzi i nadzoruje obsługę Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy.