Prawo autorskie i znaki towarowe

Kancelaria zapewnia pełną pomoc w ochronie posiadanej marki. Pomaga w procesie rejestracji znaków towarowych na obszarze Polski oraz Wspólnoty Europejskiej (EUIPO), a także monitorowaniu naruszeń do udzielonego prawa ochronnego. Wspiera przedsiębiorców w zakresie kierowania roszczeń z tytułu naruszenia praw, jak i odpierania niezasadnych roszczeń.

Kancelaria udziela wsparcia w zakresie skutecznej ochrony praw autorskich, w szczególności doradza w zakresie sposobów wykorzystywania utworów oraz praw pokrewnych (artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, nadania programów), pomaga sporządzić umowy licencyjne (regulujących warunki korzystania z utworu) lub umowy na skuteczne przeniesienie praw autorskich, prowadzi badania stanu prawnego dóbr niematerialnych pod kątem możliwych roszczeń osób trzecich jak i w celu ustalenia granic dozwolonego użytku, zapewnia reprezentację w kontaktach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

kancelaria@answer.com.pl
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
NIP: 7831669821
Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Znajdziecie nas: