Prawo gospodarcze, prawo spółek i ład korporacyjny

Kancelaria doradza spółkom na wszystkich etapach ich rozwoju, w tym w procesie tworzenia i organizacji, podwyższania kapitału, łączenia, podziału, przekształceń i likwidacji.

Prawnicy ANSWER prowadzą bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, dbając o zgodność podejmowanej przez nich działalności z przepisami prawa, w oparciu o skuteczne procedury oraz poprawne mechanizmy ładu korporacyjnego. Kancelaria wspiera obsługę działalności organów spółek, w szczególności posiedzeń zarządów spółek, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, także odbywających się w oparciu o media elektroniczne.

Klienci Kancelarii to zarówno duże i dojrzałe korporacje o zasięgu międzynarodowym, jak i mniejsi przedsiębiorcy bądź start-up’y, które stoją u progu szans na dynamiczny rozwój. Znaczna część Klientów korzysta ze wsparcia Kancelarii w procesach inwestycyjnych, zarówno w celu obsługi procesu pozyskania inwestycji na rozwój, jak i wydatkowania kapitału na akwizycję. Kancelaria zyskała zatem bogate doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych (due diligence), ustalania warunków transakcji (term sheet), negocjowaniu szczegółów inwestycji i ustalaniu konstrukcji finansowania (umowy inwestycyjne).

Kancelaria opiera się na rozwiązaniach dostosowanych do dynamicznie zmieniającego się rynku oraz potrzeb Klientów. Skuteczność podejmowanych przez Klientów działań i szanse rozwoju w dużej mierze zależą od przyjętych konstrukcji organizacyjnych, a zatem pomoc profesjonalnych doradców na tym etapie jest nieodzowna.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

kancelaria@answer.com.pl
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
NIP: 7831669821
Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001