Zatrudnienie oraz inne formy współpracy

Temat zatrudnienia to nie tylko przepisy kodeksu pracy. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na zawarcie umowy zlecenia czy o umowy dzieło, a także na współpracę w oparciu o tzw. kontrakt B2B.

Prawnicy Answer udzielą Państwu wsparcia na każdym etapie zatrudnienia: pomożemy wybrać odpowiednią formę współpracy, zadbamy o prawidłowe skonstruowanie umowy, doradzimy w kwestiach urlopów, delegacji, nadgodzin oraz w sprawach dyscyplinarnych, a także pomożemy w rozwiązaniu umowy w sposób, pozwalający uniknąć sporu sądowego.

Współpracując z zespołem Answer, mogą Państwo korzystać z wiedzy oraz doświadczenia naszego zespołu w następujących obszarach:

 • Nie są Państwo przekonani czy w danej sytuacji należy zawrzeć umowę o pracę, czy też można podjąć współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną?
 • Mają Państwo wątpliwości czy stosowany przez Państwa wzór umowy zabezpiecza Państwa interesy?
 • Zastanawiają się Państwo w jaki sposób prawidłowo uregulować kwestie zakazu konkurencji oraz zachowania poufności?
Pomożemy wybrać Państwu optymalną formę współpracy oraz sporządzimy stosowną umowę, która precyzyjnie określi zobowiązania stron i zabezpieczy Państwa na wypadek, gdyby kontrahent nie realizował swoich obowiązków.
 • Zamierzają Państwo wprowadzić regulamin pracy bądź regulamin wynagradzania?
 • Mają Państwo problem z ustaleniem czy pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Dokonują Państwo przejęcia pracownika od innego pracodawcy w ramach połączenia, podziału bądź zbycia przedsiębiorstwa?
Odpowiemy na każde nurtujące Państwa pytanie, przygotujemy dokumenty, niezbędne do osiągnięcia zamierzonego skutku,  uzyskamy zaświadczenia, zezwolenia oraz interpretacje odpowiednich organów i urzędów. 
 • Nie wiedzą Państwo jakiego rodzaju umowę można zawrzeć z cudzoziemcem?
 • Mają Państwo kłopot z dopełnieniem formalności, związanych z legalizacją pobytu oraz zatrudnienia dla cudzoziemca?
Wyjaśnimy jakie kroki należy podjąć w celu legalnego zatrudnienia cudzoziemca oraz pomożemy Państwu w sprawnym przeprowadzeniu całej procedury.
 • Pracownik pozwał Państwa w związku z nieprawidłowym rozwiązaniem umowy o pracę?
 • Otrzymali Państwo pozew w przedmiocie ustalenia stosunku pracy?
 • Zwrócono się do Państwa z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia tytułem pracy w godzinach nadliczbowych?
Przeanalizujemy sprawę i ocenimy związane z nią ryzyko. Opracujemy dla Państwa strategię działania, uwzględniającą możliwość rozwiązania sporu w sposób polubowny. W przypadku skierowania sprawy do sądu pracy, prawnicy Answer będą bronili Państwa praw podczas rozpraw.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl

Biuro Warszawa
The Warsaw HUB
Rondo Daszyńskiego 2b
01-208 Warszawa