Prawo autorskie i znaki towarowe

Kancelaria zapewnia pełne wsparcie w ochronie posiadanej marki. Pomagamy w procesie rejestracji znaków towarowych na obszarze Polski oraz Wspólnoty Europejskiej (EUIPO), a także monitorowaniu naruszeń do udzielonego prawa ochronnego. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie kierowania roszczeń z tytułu naruszenia praw, jak i odpierania niezasadnych roszczeń.

Jak możemy pomóc?

Zespół ANSWER udziela wsparcia w zakresie skutecznej ochrony praw autorskich, w szczególności:

  • doradzamy w zakresie sposobów wykorzystywania utworów oraz praw pokrewnych (artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, nadania programów),
  • pomagamy sporządzić umowy licencyjne (regulujących warunki korzystania z utworu) lub umowy na skuteczne przeniesienie praw autorskich,
  • prowadzimy badania stanu prawnego dóbr niematerialnych pod kątem możliwych roszczeń osób trzecich jak i w celu ustalenia granic dozwolonego użytku,
  • zapewniamy reprezentację w kontaktach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl