Co nie tak z moim logo, czyli przeszkody w uzyskaniu ochrony prawnej na znak towarowy

Tworząc logo firmy na początku działalności raczej nie zastanawiamy się nad zgłoszeniem go do ochrony w Urzędzie Patentowym. Nie zdajemy sobie też sprawy z tego, że właśnie logo może stać się elementem odróżniającym naszą działalność na rynku usług tożsamych. Ta potrzeba pojawia się później i niestety, niekiedy możemy usłyszeć, że nasze logo i marka budowana od lat takiej ochrony nie uzyska.

Dlaczego?

Często nie mamy świadomości, że nasze logo wcale nie jest tak oryginalne, jak nam się wydaje lub nie widzimy innych negatywnych aspektów, które zgodnie z prawem ochrony własności przemysłowej są nie do przyjęcia aby przyznać ochronę. Wyłączenia w zakresie ochrony reguluje ustawodawca m.in. w art. 129(1) ustawy Prawo własności przemysłowej, wskazując na szereg sytuacji, kiedy nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. sytuacje:

  • kiedy oznaczenie nie może być znakiem towarowym,
  • nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów dla których zostało zgłoszone,
  • składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Powyższych problemów z logo możemy jednak uniknąć!

W zakresie ustawowych wyłączeń odsyłamy do lektury art. 129(1) oraz do zwrócenia uwagi na elementy jakie powinno się uwzględnić od razu przy tworzeniu znaku towarowego wskazane poniżej:

  • nasze oznaczenie (np. logo czy nazwa produktu) jest czymś potocznym, nie ma tzw. zdolności odróżniającej, np.: „sklep warzywny”, „strój kąpielowy dwuczęściowy”,
  • nasze logo, czyli znak towarowy, ewidentnie naśladuje inną chronioną markę, a więc wprowadza w błąd: „Abibas”, „Beebok”,
  • wprowadzanie w błąd może dotyczyć również znaków towarowych, które zawierają hasła nieadekwatne do faktycznej działalności, której dotyczy marka. Tytułem przykładu znak zawierający hasło ”Akademia” czy „Uniwersytet”, gdy nie dotyczy faktycznie uczelni wyższej. Nieaprobowane przez Urząd Patentowy jest także nadużywane w dzisiejszych czasach słowo: ”Centrum”, jeśli faktycznie nie dotyczy np. sieci placówek.

Ochrony nie uzyska żaden znak towarowy, który służy jakimkolwiek nieetycznym praktykom. Logo zawiera oznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej, np. flagę państwową, godło itp.

To samo dotyczy innych państw, ale też związków wyznaniowych, organizacji międzynarodowych, elementów patriotycznych etc. Wynika to z faktu, że na znaku towarowym się zarabia, a nie można zarabiać na oznaczeniach narodowych czy religijnych. Powyższe elementy mogą zostać użyte w znaku towarowym jedynie po okazaniu zgody wydanej przez odpowiedni organ, jednak prościej jest po prostu unikać oznaczeń tego typu.

Oczywiście problem będzie również z każdym znakiem towarowym, który jest obraźliwy, zawiera wulgaryzmy, nawiązuje do terroryzmu, nawołuje do agresji etc.

Kontakt ze specjalistą

Powyższe informacje zostały ukazane w uproszczeniu, kwestia przeszkód rejestracyjnych jest o wiele bardziej rozbudowana, dlatego przed zgłoszeniem znaku towarowego do ochrony najlepiej skonsultować się ze specjalistą – rzecznikiem patentowym, radcą prawnym lub adwokatem.

Niektóre problemy rejestracyjne widać jednak na pierwszy rzut oka i jeśli zastosujemy informacje wskazane powyżej już na początku budowania marki unikniemy wielu komplikacji i nie będziemy musieli zmieniać wypracowanej przez lata strategii marketingowej.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl