Zatrudnienie oraz inne formy współpracy

Temat zatrudnienia to nie tylko przepisy kodeksu pracy. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na zawarcie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, a także na współpracę w oparciu o tzw. kontrakt B2B. Prawnicy Answer udzielą Państwu wsparcia na każdym etapie zatrudnienia. Pomożemy wybrać odpowiednią formę współpracy, zadbamy o prawidłowe skonstruowanie umowy, doradzimy w kwestiach urlopów, delegacji, nadgodzin oraz w sprawach dyscyplinarnych. Pomożemy również w rozwiązaniu umowy w sposób, pozwalający uniknąć sporu sądowego.

Jak możemy pomóc?

Współpracując z zespołem ANSWER, mogą Państwo korzystać z wiedzy oraz doświadczenia naszego zespołu w następujących obszarach:

  • wybór odpowiedniej formy zatrudnienia oraz sporządzenie stosownej umowy – pomożemy wybrać Państwu optymalną formę współpracy; sporządzimy stosowną umowę, która precyzyjnie określi zobowiązania stron i zabezpieczy Państwa na wypadek, gdyby kontrahent nie realizował swoich obowiązków,
  • bieżące doradztwo we wszelkich sprawach pracowniczych oraz związanych z zatrudnieniem – odpowiemy na każde nurtujące Państwa pytanie, przygotujemy dokumenty, niezbędne do osiągnięcia zamierzonego skutku; uzyskamy zaświadczenia, zezwolenia oraz interpretacje odpowiednich organów i urzędów,
  • wsparcie przy zatrudnianiu cudzoziemców – wyjaśnimy jakie kroki należy podjąć w celu legalnego zatrudnienia cudzoziemca; pomożemy Państwu w sprawnym przeprowadzeniu całej procedury,
  • reprezentacja w sprawach sądowych – przeanalizujemy sprawę i ocenimy związane z nią ryzyko; opracujemy dla Państwa strategię działania, uwzględniającą możliwość rozwiązania sporu w sposób polubowny; w przypadku skierowania sprawy do sądu pracy, prawnicy Answer będą bronili Państwa praw podczas rozpraw.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl