Prawo turystyczne

Kancelaria Prawna ANSWER specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów związanych z branżą turystyczną, w szczególności organizatorów turystyki, podmiotów ułatwiających nabywanie usług turystycznych oraz agentów turystycznych.

Jak możemy pomóc?

Doświadczenie prawników ANSWER zapewnia wsparcie prawne we wszystkich aspektach sektora turystycznego. Usługi obejmują w szczególności:

  • przeprowadzanie analiz roli przedsiębiorcy turystycznego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń na rzecz turystyki;
  • przeprowadzanie audytu prawnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem działalności przedsiębiorcy turystycznego;
  • tworzenie oraz weryfikowanie ogólnych warunków świadczenia usług turystycznych;
  • tworzenie oraz weryfikowanie regulaminów serwisów internetowych umożliwiających rezerwowanie usług turystycznych;
  • tworzenie, weryfikowanie i negocjowanie umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności na rzecz turystyki;
  • doradzanie w zakresie rozpatrywania reklamacji złożonych przez turystów;
  • reprezentowanie w sprawach przed organami administracji oraz sądami, w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nadto Kancelaria Prawna ANSWER oferuje swoją pomoc prawną w kwestiach powiązanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorcy turystycznego, jak na przykład w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych turystów.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl