Prawo nieruchomości

Wychodząc naprzeciw Klientom, Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojmowanej problematyce nieruchomości, a także prawa budowlanego. Z powodzeniem realizujemy projekty związane z obrotem nieruchomościami, ich sprzedażą, jaki i najmem powierzchni mieszkalnej oraz użytkowej.

Jak możemy pomóc?

Doradzamy w zakresie nabywania nieruchomości, planowania i realizacji inwestycji. Pomagamy przeprowadzić postępowanie wieczystoksięgowe. Zajmujemy się sprawami wywłaszczeniowymi, uzyskiwaniem odszkodowań za utracone nieruchomości.

W spektrum zainteresowań Kancelarii leży także udzielanie pomocy przy dokonywaniu podziałów i łączeniu nieruchomości oraz rozwiązywanie spraw z zakresu tzw. prawa sąsiedzkiego, jak i działalności wspólnot mieszkaniowych.

Prawnicy Kancelarii zajmują się także:

  • analizą stanu prawnego nieruchomości i wyprowadzaniem ksiąg wieczystych;
  • doradztwem na etapie nabywania nieruchomości gruntowych, budynków i lokali mieszkalnych;
  • sprawami obciążania nieruchomości na rzecz osób trzecich: ustanawianie hipoteki i służebności (np. drogi koniecznej, prawo przejazdu);
  • sporządzeniem, projektowaniem, opiniowaniem i zawieraniem umów sprzedaży nieruchomości, ustanowieniem użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz egzekwowania należności z tych umów;
  • konstruowaniem umów deweloperskich i umów z nabywcami lokali oraz unikania klauzul niedozwolonych w obrocie konsumenckim związanym z działalnością deweloperów;
  • odzyskiwaniem nieruchomości zajętych przez osoby trzecie lub Skarb Państwa oraz zwrotu kosztów za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
  • wywłaszczeniami inwestycji publicznych związanych z przymusowym wykupem nieruchomości i odszkodowań za czynności przedsiębrane przez podmioty publiczne;
  • naruszeniami własności nieruchomości przez niewłaściwe korzystanie z nieruchomości sąsiednich (tzw. immisje) i ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości;
  • geodezyjnym podziałem i scalaniem nieruchomości; podziałem nieruchomości w następstwie ustania wspólności majątkowej małżonków, dziedziczenia, czy też w związku z innymi zdarzeniami i tytułami prawnymi;
  • ustanawianiem odrębnej własności lokali; reprezentacji sądowej i polubownego rozwiązywania sporów w powyższych sprawach.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl