Nieuczciwa konkurencja

W rozwijającym się świecie działalności gospodarczej prawo nieuczciwej konkurencji pozostaje istotnym aspektem, mającym duży wpływ na rynek towarów oraz usług, na którym rywalizacja między przedsiębiorcami często może prowadzić do bezprawnych oraz nieuczciwych zachowań. Prawnicy ANSWER specjalizują się w sprawach dotyczących takich czynów, a w szczególności:

  • w dochodzeniu roszczeń przysługujących przedsiębiorcy poszkodowanemu popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji;
  • przygotowywaniu oraz analizie umów związanych z działalnością gospodarczą w zakresie prawa nieuczciwej konkurencji;
  • wydawaniu opinii dotyczących działalności przedsiębiorstw konkurencyjnych z punktu widzenia prawa nieuczciwej konkurencji;
  • doradztwie jak chronić własne prawa i unikać naruszania praw innych;
  • zapobieganiu czynom nieuczciwej konkurencji na etapie planowania działań i strategii biznesowych;
  • reprezentowaniu w sporach sądowych.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

kancelaria@answer.com.pl
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
NIP: 7831669821
Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001