Nieuczciwa konkurencja

W rozwijającym się świecie działalności gospodarczej prawo nieuczciwej konkurencji pozostaje istotnym aspektem, mającym duży wpływ na rynek towarów oraz usług, na którym rywalizacja między przedsiębiorcami często może prowadzić do bezprawnych oraz nieuczciwych zachowań.

Jak możemy pomóc?

Prawnicy ANSWER specjalizują się w sprawach dotyczących w szczególności:

  • dochodzenia roszczeń przysługujących przedsiębiorcy poszkodowanemu popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji;
  • przygotowywania oraz analizy umów związanych z działalnością gospodarczą w zakresie prawa nieuczciwej konkurencji;
  • wydawania opinii dotyczących działalności przedsiębiorstw konkurencyjnych z punktu widzenia prawa nieuczciwej konkurencji;
  • doradztwa jak chronić własne prawa i unikać naruszania praw innych;
  • zapobiegania czynom nieuczciwej konkurencji na etapie planowania działań i strategii biznesowych;
  • reprezentowania w sporach sądowych.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl