Політика конфіденційності

Юридична Фірма ANSWER поважає право на недоторканність приватного життя фізичних осіб і приділяє велику увагу захисту та конфіденційності персональних даних. Ця Політика Конфіденційності містить інформацію про обробку персональних даних людей, які відвідують веб-сайти в домені „answer.com.pl” або користуються послугами, що надаються Юридичною Фірмою ANSWER.

Адміністратор персональних даних

Адміністратором персональних даних є Юридична Фірма ANSWER Wojciechowski i Partnerzy з юридичною адресою офісом в Познані (61-707), вул. Лібельта 29а/4, внесена до реєстру підприємців Національного Судового Реєстру під номером KRS: 0000382913, що має NIP: 7831669821 (далі – „Адміністратор” або „Фірма”). Ви можете зв’язатися з Адміністратором у письмовій формі за вказаною в попередньому реченні юридичною адресою, за допомогою електронної пошти за адресою kancelaria@answer.com.pl або за допомогою контактної форми, доступної на веб-сайті Юридичної Фірми.

Основні принципи обробки персональних даних

Адміністратор обробляє персональні дані тільки в мінімальному обсязі, необхідному для досягнення цілей, для яких вони збираються. Цілі збору персональних даних чітко визначені цією Політикою Конфіденційності. Адміністратор не обробляє персональні дані у спосіб, який не відповідає цим цілям. Адміністратор здійснює права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства, в тому числі дбає про правильність персональних даних і оперативно реагує на будь-які запити на виправлення або оновлення даних. Адміністратор обмежує зберігання персональних даних відповідно до законодавства тільки періодом, необхідним для цілей, для яких вони збираються, якщо не існує причин, що дозволяють продовжити термін зберігання даних. Адміністратор ретельно підбирає і застосовує відповідні технічні та організаційні заходи, що забезпечують захист оброблюваних персональних даних. Доступ до даних мають тільки особи, які мають право Адміністратора. Адміністратор захищає персональні дані від несанкціонованого доступу до них. Якщо персональні дані передаються іншим особам, це відбувається безпечним, умовно захищеним способом або іншим чином відповідно до чинного законодавства.

Цілі та правові основи обробки даних

Персональні дані обробляються Адміністратором відповідно до законодавства, зокрема Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року „Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування директиви 95/46/WE ” (далі – „RODO”), з метою:

  • встановлення торговельних відносин, у тому числі, надання відповіді на запитання у зв’язку зі зверненням клієнтів (на підставі ст. 6 ч. 1 літ. f RODO);
  • укладення та виконання договору з клієнтом (на підставі ст. 6 ч. 1 літ. b RODO);
  • виконання юридичного обов’язку, покладеного на Адміністратора, що стосується податкових та бухгалтерських обов’язків (на підставі ст. 6 ч. 1 літ. C RODO);
  • реалізації обумовлених законом інтересів Адміністратора, тобто маркетингу власних продуктів або послуг, розслідування або забезпечення претензій, проведення аналізу та статистики діяльності на веб-сайтах Юридичної Фірми (на підставі ст. 6 ч. 1 літ. f RODO);
  • вибору кандидата на роботу в рамках реалізації юридично обґрунтованих інтересів адміністратора, що полягають у наймі нового персоналу (ст. 6 ч. 1 літ. f RODO).

Надання даних є добровільним, однак наслідком неподання даних буде неможливість встановити торговельні відносини, укласти договір або взяти участь у рекрутингу.

Права суб’єктів даних

Особи, чиї персональні дані обробляються Адміністратором мають, зокрема, право доступу до своїх даних і право на їх виправлення, видалення, обмеження обробки, право на передачу даних, право внесення заперечень з причин, пов’язаних з їх особливим положенням щодо обробки даних на підставі обґрунтованого інтересу Адміністратора, право заперечувати проти обробки з метою прямого маркетингу, а також право скасування згоди, якщо обробка здійснюється на підставі згоди.

Скористатися правами, про які йде мова в попередньому реченні, можна шляхом відправки на адресу електронної пошти Адміністратора відповідного запиту із зазначенням імені та прізвища, а також електронної адреси (e-mail) особи згідно права.

Суб’єкти даних мають право подати скаргу Голові Управління із Захисту Персональних Даних, якщо вони вважають, що обробка персональних даних Адміністратором порушує чинне законодавство.

Одержувачі персональних даних

Персональні дані можуть передаватися суб’єктам, які мають право на їх отримання відповідно до чинного законодавства, включаючи компетентні органи юстиції. Персональні дані також можуть передаватися довіреним одержувачам, таким як: поштові оператори, бухгалтер, партнери, які надають технічні послуги (розробка та обслуговування інформаційних систем і веб-сервісів) та компаніям зі стягнення платежів.

Персональні дані не передаються третій державі/міжнародній організації.

Термін зберігання даних

Персональні дані будуть зберігатися тільки протягом періоду, необхідного для досягнення певної мети, для якої були зібрані, а після його закінчення – протягом часу, необхідного для забезпечення або розслідування можливих претензій або виконання зобов’язань юридичного адміністратора (відповідно до положень податкового або бухгалтерського обліку).

Персональні дані, що оброблюються з метою маркетингу власних продуктів або послуг на підставі обґрунтованих правових інтересів, будуть оброблятися до тих пір, поки особа, якої стосуються дані, не подасть заперечення.

Персональні дані, що обробляються для проведення рекрутингу та вибору кандидата на посаду, будуть оброблятися протягом трьох місяців після закінчення рекрутингу, якщо один з кандидатів не погодиться зберігати його персональні дані для майбутніх цілей рекрутингу.

Автоматизоване прийняття рішень

Адміністратор не обробляє персональні дані таким чином, який передбачає прийняття виключно автоматизованих рішень щодо даної особи.

Файли cookie

Адміністратор використовує файли cookie, які слід розуміти як інформаційні дані, зокрема, текстові файли, що зберігаються на кінцевих пристроях, призначені для використання веб-сайтів Юридичної Фірми в домені answer.com.pl. Інформація, зібрана за допомогою файлів cookie, дозволяє персоналізувати послуги та контент згідно індивідуальних потреб, а також переваг користувачів, тобто осіб, які переглядають веб-сторінки Юридичної Фірми, а також служать для складання загальної статистики використання answer.com.pl.

Aдміністратор використовує, як правило, два типи файлів cookie – „сесійні” і „постійні ”:

  • сесійні cookie – це тимчасові файли, які залишаються на пристрої користувача до тих пір, поки він не вийде з системи, не залишить веб-сайт або не відключить програмне забезпечення (веб-браузер);
  • постійні cookie – це файли, які залишаються на пристрої користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлів cookie, або до тих пір, поки користувач не видалить їх вручну.

Програмне забезпечення для перегляду веб-сторінок (веб-браузер) зазвичай за замовчуванням дозволяє зберігати файли cookie на кінцевому пристрої. Користувач може змінити ці налаштування. Веб-браузер дозволяє видаляти файли cookie. Також можливе автоматичне блокування файлів cookie. Докладну інформацію див. в довідці або документації веб-браузеру. Обмеження використання файлів cookie можуть вплинути на деякі функціональні можливості, доступні на веб-сайтах answer.com.pl.

Юридична Фірма Answer Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Банківський рахунок: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Познанський офіс:
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl