Sonia Brocka

Aplikant Radcowski, Specjalista prawa gospodarczego

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od wczesnych lat studiów zainteresowana w szczególności prawem kontraktowym, w związku z tym pracę magisterską na temat odpowiedzialności cywilnej agenta na gruncie umowy agencyjnej napisała w Katedrze prawa handlowego pod kierownictwem dr Mateusza Dróżdża. Aktualnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Praktykę zawodową zdobywała w kancelariach, zajmując się przygotowywaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych, sporządzeniem pism procesowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz dostosowywaniem regulacji wewnętrznych przedsiębiorstw do obowiązujących przepisów prawa. Doświadczenie zdobywała pracując także w administracji rządowej, w której była odpowiedzialna za procesy związane z obsługą postępowań skargowych.
W Kancelarii ANSWER zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym i gospodarczym. Wspiera zespół w bieżącej obsłudze spółek handlowych.
W wolnych chwilach czyta książki biograficzne i reportaże oraz planuje włoskie podróże.