Rozwiązywanie sporów sądowych i pozasądowych

Zgodnie z jednym z nurtów teorii i filozofii istotą prawa jest przewidywanie tego co postanowią sądy. Posiadanie zatem wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia sporów, mogących zakończyć się postępowaniem przed organami sądowymi jest niezbędne w celu kompleksowego zabezpieczenia interesu Klienta.

Jak możemy pomóc?

Procesy traktowane są jednak jako ostateczny środek do rozwiązania problemów Klienta. Oferujemy zatem doradztwo w osiąganiu porozumień bez konieczności prowadzenia sporu oraz wykonanie fachowej oceny i zarządzanie ryzykiem przy ponoszeniu kosztów procesu oraz unikania sporów sądowych w przyszłości.

Kancelaria świadczy pomoc prawną także w zakresie prowadzenia windykacji należności na każdym jej etapie. Począwszy od przedsądowych wezwań do zapłaty i negocjacji z dłużnikami, poprzez postępowanie sądowe, a skończywszy na egzekucji. Stosujemy nowatorskie rozwiązania jeśli chodzi o zabezpieczenie spłat wierzytelności i bierze udział w monitorowaniu terminowego regulowania faktur.

Dlaczego ANSWER?

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów we wszelkich rodzajach postępowań przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w sądach o charakterze arbitrażowym.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl