Kancelaria ANSWER autorem poradnika RODO – przykłady z praktyki

Publikacja kompleksowo i na licznych przykładach zaczerpniętych z praktyki europejskiej i krajowej omawia obowiązki wynikające z RODO. Będzie ona merytorycznym wsparciem dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe, jest zobowiązany do wdrożenia w ramach swojej organizacji odpowiednich rozwiązań zapewniających bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Jest także zobowiązany na bieżąco monitorować przetwarzanie danych w organizacji i liczyć się z nowymi ryzykami oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

  Niniejszy Poradnik to zbiór wiedzy i praktycznych doświadczeń, jak przetwarzać dane osobowe oraz jak przestrzegać obowiązków z tym związanych. W publikacji najważniejsze obowiązki przewidziane w RODO zostały omówione w oparciu o decyzje organów nadzorczych wydane na terenie Unii Europejskiej (w tym Polski). Takie podejście do zagadnień i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przybliża Czytelnika do praktycznego rozumienia przepisów RODO. W obliczu wydanych decyzji można spostrzec rozwiązania, na które warto zwrócić uwagę przy przetwarzaniu danych.

Poradnik będzie merytorycznym wsparciem dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe. Z publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

  • Kiedy mówimy o nieprawidłowym przetwarzaniu danych osobowych
  • Jak właściwie realizować obowiązek informacyjny
  • Kiedy dane osobowe są prawidłowo zabezpieczone
  • Jak sprawdzić czy umowa powierzenia jest zgodna z RODO

Panująca epidemia nie zwalnia pracodawców z obowiązku przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Wręcz przeciwnie – obecnie pracodawcy mają prawo (a czasem nawet obowiązek) przetwarzać dodatkowe dane osobowe pracowników, do czego nie mieliby podstawy prawnej w zwykłych warunkach.

Publikację wzbogaca dodatek w formie e-booka „Ochrona danych osobowych czasie epidemii koronawirusa” zawierający zbiór porad dotyczących ochrony danych osobowych w czasie epidemii, w tym m.in. o:

  • zasadach ochrony tych danych,
  • profilaktycznej opiece lekarskiej czy o wstępnych badaniach lekarskich w okresie epidemii.

Publikację zawiera także o najnowsze wyjaśnienia UODO.

Źródło:
https://sklep.infor.pl/poradnik-gazety-prawnej-5-20-rodo-przyklady-z-praktyki-pdf-.html

Poradnik dostępny:
https://sklep.infor.pl/poradnik-gazety-prawnej-5-20-rodo-przyklady-z-praktyki-pdf-.html

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl