Ochrona danych osobowych

Kancelaria prowadzi doradztwo w przedmiocie ochrony danych osobowych. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

  • audyt i doradztwo w zakresie realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorców oraz dostosowania do zmieniających się przepisów prawa, wymogów i praktyki rynkowej,
  • przygotowanie wymaganej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych (w tym polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym), doradztwo na etapie wdrożenia procedur przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • wsparcie przy tworzeniu mechanizmów bezpieczeństwa danych osobowych,
  • opracowywanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i określenie standardów ochrony powierzonych danych,
  • wsparcie przy podejmowaniu działań prawnych związanych z naruszeniami zasad ochrony danych osobowych oraz wsparcie przy sytuacjach kryzysowych związanych z nieoczekiwaną utratą kontroli nad danymi osobowymi.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl