Kariera

Jeśli czujesz, że zajmowanie się prawem to nie tylko wykonywanie zawodu, ale również pasja;
jeśli posiadasz dobrą organizację pracy, wysokie poczucie odpowiedzialności, rzetelność, wysoką kulturę osobistą oraz komunikatywność;
jeśli dodatkowo znasz język obcy i szukasz ciekawych wyzwań

– wyślij do nas swoje CV oraz zwięzły list motywacyjny na kariera@answer.com.pl.

Jeśli Twój profil odpowiada aktualnym potrzebom Kancelarii, zaprosimy Cię na spotkanie w celu lepszego poznania.

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:

 • Prawnika – specjalisty ds. prawa korporacyjnego

Od kandydata oczekujemy przede wszystkim zainteresowania prawem gospodarczym, prawem spółek i ładem korporacyjnym. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Oczekujemy sumienności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań, samodzielności i kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań, umiejętności wyznaczania priorytetów i zarządzania czasem oraz wysokiej kultury osobistej.

Atutem będzie bardzo dobra znajomość języka obcego ze znajomością terminologii prawniczej (preferowany język angielski lub niemiecki).

Do zadań Prawnika będzie należało m.in.:

 • tworzenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek prawa handlowego;
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw oraz organów spółek;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów regulaminów oraz umów;
 • przygotowywanie opinii prawnych i informacji prawnych;
 • wspieranie procesów negocjacji umów i porozumień biznesowych;
 • diagnozowanie problemów i efektywne ich rozwiązanie.

Oferujemy pracę wśród energicznych i ambitnych osób, wsparcie i możliwość rozwoju zawodowego przy ciekawych i różnorodnych sprawach w nowoczesnej i renomowanej firmie, samodzielność w działaniu, a także możliwość współuczestnictwa w tworzeniu książek i publikacji.

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:

 • Aplikanta radcowskiego

Poszukujemy do zespołu ANSWER aplikanta radcowskiego.

Od kandydata oczekujemy przede wszystkim doświadczenia w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz znajomości prawa ochrony danych osobowych lub prawa pracy lub prawa nowoczesnych technologii, a także sumienności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań, samodzielności i kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań, umiejętności wyznaczania priorytetów i zarządzania czasem oraz wysokiej kultury osobistej i wysokiego poziomu komunikacji interpersonalnej.
Atutem będzie bardzo dobra znajomość języka obcego ze znajomością terminologii prawniczej (preferowany język angielski lub niemiecki). Mile widziana specjalizacja w konkretnej dziedzinie prawa.

Do zadań aplikanta radcowskiego będzie należało m.in.:

 • opracowywanie i opiniowanie projektów regulaminów oraz umów;
 • przygotowywanie opinii prawnych i informacji prawnych;
 • wspieranie postępowań sądowych;
 • wspieranie procesów negocjacji umów i porozumień biznesowych;
 • dostrzeganie problemów i zorientowanie się na ich efektywne rozwiązanie;
 • bieżąca obsługa prawna spółek.

Oferujemy pracę wśród energicznych i ambitnych osób, wsparcie i możliwość rozwoju zawodowego przy ciekawych i różnorodnych sprawach, stabilne warunki zatrudnienia oraz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Istnieje możliwość objęcia patronatem.

Pro­si­my rów­nież o za­war­cie w CV na­stę­pu­ją­cej  for­mu­ły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Prawną  ANSWER Wojciechowski i Partnerzy siedzibą w Poznaniu, przy ul. Libelta 29a/4, 61-707 Poznań, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez mnie stanowisko.”

Kan­ce­la­ria za­strze­ga so­bie pra­wo do od­po­wie­dzi na wy­bra­ne ofer­ty.

Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych zgłaszanych przez uczestników procesów rekrutacyjnych jest Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski Partnerzy z sie­dzi­bą w Po­zna­niu, ul. Libelta 29a/4, 61-707 Poznań.  Możesz się z nami skontaktować listownie na powyższy adres:, drogą poczty elektronicznej na adres:  kariera@answer.com.pl  bądź telefonicznie: + 48 61 852 45 83. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a lub b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO), a w przypadku rekrutacji pracowników, także art. 221 Kodeksu pracy. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Więcej szczegółów, w tym informacje komu przekazujemy dane i jakie przysługują Ci prawa znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

kancelaria@answer.com.pl
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
NIP: 7831669821
Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001