Kariera

▪️Posiadasz dobrą organizację pracy, wysokie poczucie odpowiedzialności, a przy tym cechuje Cię rzetelność, kultura osobista oraz komunikatywność?

▪️ Chętnie podejmujesz ciekawe wyzwania, a do Twoich atutów należy znajomość języka obcego?

Wyślij do nas swoje CV oraz zwięzły list motywacyjny na kariera@answer.com.pl.

Jeśli Twój profil odpowiada aktualnym potrzebom Kancelarii, zaprosimy Cię na spotkanie w celu lepszego poznania.

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:

 • Asystenta ds. organizacyjnych
 • miejsce pracy: Poznań

Poszukujemy energicznej, zaangażowanej i odpowiedzialnej osoby na stanowisko Asystenta ds. organizacyjnych. Od kandydatów oczekujemy umiejętności organizacyjnych, doskonałej komunikatywności, dyspozycyjności, samodzielności i wysokiej kultury osobistej.

Do obowiązków Asystenta będzie należeć wsparcie działań i projektów Public Relations oraz administracyjnych, koordynowanie obiegu dokumentów, komunikacja z klientami, prowadzenie terminarza, dbanie o archiwizację prowadzonych spraw.

Wymagana dostępność minimum 3 dni w tygodniu.

Prosimy o przesyłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres kariera@answer.com.pl.

Oferujemy: 

 • pracę wśród energicznych i ambitnych osób, 
 • możliwość dopasowania pracy pod grafik uczelni,
 • rozwoju zawodowego przy ciekawych i różnorodnych sprawach w nowoczesnej i renomowanej firmie, 
 • przyjazną atmosferę pracy, 
 • możliwość uczestnictwa w pakietach świadczeń na preferencyjnych warunkach (TU Zdrowie, Multisport, zajęcia z języka angielskiego), 
 • stabilne warunki zatrudnienia. 

Pro­si­my rów­nież o za­war­cie w CV na­stę­pu­ją­cej  for­mu­ły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Prawną  ANSWER Wojciechowski i Partnerzy siedzibą w Poznaniu, przy ul. Libelta 29a/4, 61-707 Poznań, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez mnie stanowisko.”

Kan­ce­la­ria za­strze­ga so­bie pra­wo do od­po­wie­dzi na wy­bra­ne ofer­ty.

Administratorem danych osobowych zgłaszanych przez uczestników procesów rekrutacyjnych jest Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski Partnerzy z siedzibą w Poznaniu, ul. Libelta 29a/4, 61-707 Poznań.  Możesz się z nami skontaktować listownie na powyższy adres:, drogą poczty elektronicznej na adres:  kariera@answer.com.pl  bądź telefonicznie: + 48 61 852 45 83. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a lub b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO), a w przypadku rekrutacji pracowników, także art. 221 Kodeksu pracy. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Więcej szczegółów, w tym informacje komu przekazujemy dane i jakie przysługują Ci prawa znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

—————————————-

 • Aplikanta radcowskiego
 • Miejsce pracy: Poznań

Jeżeli jesteś aplikantem I lub II roku aplikacji radcowskiej, bądź ambitnym absolwentem prawa, a Twoje doświadczenie, pasja i zainteresowania kierują Cię w stronę rozstrzygania sporów sądowych lub administracyjnych, zapraszamy do nas!

Poszukujemy kandydata, który posiada doświadczenie w obszarze uczestniczenia w rozstrzyganiu spraw sądowych, cechuje się sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu powierzonych zadań, samodzielnością i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań, umiejętnością wyznaczania priorytetów i zarządzania czasem. Cenimy wysoką kulturę osobistą i biegłą komunikację interpersonalną. Atutem będzie bardzo dobra znajomość języka obcego ze znajomością terminologii prawniczej (preferowany język angielski lub niemiecki).

Do zadań aplikanta radcowskiego będzie należało m.in.:

 • wspieranie działu postępowań sądowych, w szczególności budowanie strategii procesowej, sporządzanie pism procesowych, reprezentacja klienta na rozprawach;
 • analiza stanu orzecznictwa i piśmiennictwa;
 • przygotowywanie opinii prawnych i informacji prawnych;
 • wspieranie procesów negocjacji ugód i porozumień;
 • dostrzeganie problemów i zorientowanie się na ich efektywne rozwiązywanie.

Oferujemy:

 • pracę wśród energicznych i ambitnych osób,
 • wsparcie i możliwość rozwoju zawodowego przy ciekawych i różnorodnych sprawach,
 • możliwość uczestnictwa w pakietach świadczeń na preferencyjnych warunkach (TU Zdrowie, Multisport, zajęcia z języka angielskiego),
 • pracę w oparciu o nowoczesne narzędzia,
 • stabilne warunki zatrudnienia oraz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Pro­si­my rów­nież o za­war­cie w CV na­stę­pu­ją­cej  for­mu­ły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Prawną  ANSWER Wojciechowski i Partnerzy siedzibą w Poznaniu, przy ul. Libelta 29a/4, 61-707 Poznań, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez mnie stanowisko.”

Kan­ce­la­ria za­strze­ga so­bie pra­wo do od­po­wie­dzi na wy­bra­ne ofer­ty.

Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych zgłaszanych przez uczestników procesów rekrutacyjnych jest Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski Partnerzy z sie­dzi­bą w Po­zna­niu, ul. Libelta 29a/4, 61-707 Poznań.  Możesz się z nami skontaktować listownie na powyższy adres:, drogą poczty elektronicznej na adres:  kariera@answer.com.pl  bądź telefonicznie: + 48 61 852 45 83. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a lub b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO), a w przypadku rekrutacji pracowników, także art. 221 Kodeksu pracy. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Więcej szczegółów, w tym informacje komu przekazujemy dane i jakie przysługują Ci prawa znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl