Kariera

Jeśli czujesz, że zajmowanie się prawem to nie tylko wykonywanie zawodu, ale również pasja; jeśli posiadasz dobrą organizację pracy, wysokie poczucie odpowiedzialności, rzetelność, wysoką kulturę osobistą oraz komunikatywność; jeśli dodatkowo znasz język obcy i szukasz ciekawych wyzwań

– wyślij do nas swoje CV oraz zwięzły list motywacyjny na kancelaria@answer.com.pl.

Jeśli Twój profil odpowiada aktualnym potrzebom Kancelarii, zaprosimy Cię na spotkanie w celu lepszego poznania.

Aplikant radcowski

Poszukujemy do zespołu ANSWER aplikanta radcowskiego.

Od kandydata oczekujemy przede wszystkim sumienności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań, samodzielności i kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań, umiejętności wyznaczania priorytetów i zarządzania czasem oraz wysokiej kultury osobistej i wysokiego poziomu komunikacji interpersonalnej. Atutem będzie bardzo dobra znajomość języka obcego ze znajomością terminologii prawniczej (preferowany język angielski lub niemiecki).

Do zadań aplikanta radcowskiego będzie należało m.in.: przygotowywanie projektów umów, pism procesowych, opinii prawnych, udział w rozprawach sądowych, budowanie trwałych relacji z Klientami Kancelarii.

Oferujemy pracę wśród energicznych i ambitnych osób, wsparcie i możliwość rozwoju zawodowego przy ciekawych i różnorodnych sprawach, stabilne warunki zatrudnienia oraz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Istnieje możliwość objęcia patronatem.

Prosimy o przesyłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: kancelaria@answer.com.pl lub kariera@answer.com.pl .

Pro­si­my rów­nież o za­war­cie w CV na­stę­pu­ją­cej  for­mu­ły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Prawną  ANSWER Wojciechowski i Partnerzy siedzibą w Poznaniu, przy ul. Libelta 29a/4, 61-707 Poznań, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez mnie stanowisko.”

Kan­ce­la­ria za­strze­ga so­bie pra­wo do od­po­wie­dzi na wy­bra­ne ofer­ty.

Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych zgłaszanych przez uczestników procesów rekrutacyjnych jest Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski Partnerzy z sie­dzi­bą w Po­zna­niu, ul. Libelta 29a/4, 61-707 Poznań.  Możesz się z nami skontaktować listownie na powyższy adres:, drogą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@answer.com.pl  lub kariera@answer.com.pl  bądź telefonicznie: + 48 61 852 45 83. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a lub b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO), a w przypadku rekrutacji pracowników, także art. 221 Kodeksu pracy. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Więcej szczegółów, w tym informacje komu przekazujemy dane i jakie przysługują Ci prawa znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

kancelaria@answer.com.pl
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
NIP: 7831669821
Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001