Fundacja rodzinna

Czym jest fundacja rodzinna?
Fundacja rodzinna to potężne narzędzie planowania finansowego i sukcesji, które umożliwia tworzenie trwałego dziedzictwa i ochronę wartości dla Twojej rodziny. Jest to wyjątkowa struktura prawna, która pozwala na zarządzanie aktywami, przekazywanie majątku, a także wspieranie celów i pasji rodziny na przestrzeni pokoleń.
Dzięki fundacji rodzinnej majątek firmy zostanie zatrzymany w jednych rękach, co przyczyni się do ciągłości przedsiębiorstwa, jego rozwoju i realizacji nowych inwestycji. Ponadto, pozwoli na ustalenie reguł zarządzania firmą i zgromadzonym majątkiem w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie, zapobiegnie rozpadowi aktywów oraz pomoże uniknąć lub ograniczyć uciążliwe i złożone postępowanie spadkowe. Skorzysta na tym firma, rodzina fundatora oraz jej udziałowcy, pracownicy i kontrahenci.
Fundacje rodzinne nie są uniwersalnym rozwiązaniem, a ich stworzenie wymaga odpowiedniego przygotowania, przemyślenia i dostosowania do sytuacji konkretnego klienta. W toku analizy może okazać się, że istnieją bardziej odpowiednie rozwiązanie albo skorzystanie z fundacji rodzinnej wymaga stosownych modyfikacji dotychczasowych struktur bądź wsparcia jej funkcjonowania dodatkowymi mechanizmami.

Jak możemy Ci pomóc?
Pracując z nami, możesz mieć pewność, że Twoje cele i wartości zostaną uwzględnione, a fundacja zostanie dostosowana do unikalnych potrzeb Twojej rodziny. Oferujemy Ci wsparcie na każdym etapie procesu, zapewniając profesjonalną obsługę prawną i doradztwo w następujących dziedzinach:

 1. konsultacje i planowanie – Nasz zespół prawny wysłucha Twoich celów i potrzeb, analizując Twoją sytuację finansową i rodzinny kontekst. Na tej podstawie opracujemy spersonalizowany plan tworzenia Fundacji Rodzinnej, który będzie idealnie dopasowany do Twoich potrzeb;
 2. struktura prawna i rejestracja – Pomożemy Ci w wyborze optymalnej struktury prawnej dla Twojej fundacji, takiej jak fundacja typu publicznego lub prywatnego. Zajmiemy się również wszelkimi formalnościami związanymi z rejestracją i dokumentacją fundacji;
 3. tworzenie projektów dokumentów – Nasi prawnicy opracuje wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak statut fundacji, regulamin zarządzania, polityka inwestycyjna itp., aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i celowość działania fundacji zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i przepisami prawa;
 4. wsparcie prawne w zakresie zarządzania majątkiem – Doradzimy Ci w zakresie efektywnego zarządzania aktywami fundacji, w tym w inwestycjach, planowaniu podatkowym i optymalizacji dziedziczenia. Pomożemy Ci monitorować zmiany rynkowe i dostosowywać strategie zarządzania majątkiem do osiągnięcia Twoich celów.

Sukcesja i planowanie pokoleniowe
Opracuj z nami plan sukcesji, który zapewni płynne przechodzenie majątku i zarządzanie fundacją między pokoleniami. Dzięki naszemu doświadczeniu, pomożemy uniknąć trudności związanych z dziedziczeniem i zapewnimy trwałość i ciągłość działania fundacji w przyszłości. Nasi specjaliści pomogą Ci:

 • przeprowadzić analizę kosztów i korzyści wdrożenia fundacji rodzinnej bądź alternatywnych rozwiązań;
 • wybrać rodzaj fundacji, która odpowiadać będzie Twoim celom;
 • sporządzić akt fundacyjny, który odzwierciedla Twoje oczekiwania, jest zgodny z prawem oraz zadziała jak należy;
 • przygotować niezbędne dokumenty korporacyjne;
 • przeprowadzimy Cię przez proces reorganizacji biznesu, w tym restrukturyzacji i fuzji, w celu ustrukturyzowania aktywów biznesowych gotowych do przeniesienia do fundacji;
 • służymy fachowym doradztwem podatkowym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w toku zarządzania fundacją;
 • ubiegać się o odpowiednie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami.

Twoje korzyści
Powstanie fundacji rodzinnej wiąże się z uzyskaniem korzyści. Niektóre z nich, to:

 • właściwe narzędzia prawne w rękach założyciela zapewniające prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie postępowania spadkowego oraz konsolidację majątku rodzinnego;
 • dystrybucja wpływów fundacji do beneficjentów w sposób efektywny podatkowo;
 • elastyczność założyciela w zakresie wywierania merytorycznego wpływu na utworzenie fundacji, opracowanie strategii sukcesji, wskazanie beneficjentów, ustalenie zasad zaspokojenia beneficjentów oraz opracowanie wytycznych dla decyzji inwestycyjnych fundacji;
 • sprawne działanie fundacji i realizacja jej celów zgodnie z życzeniem założyciela.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć proces tworzenia Fundacji Rodzinnej. Nasza Kancelaria Prawna jest gotowa pomóc Ci w osiągnięciu trwałego dziedzictwa i ochrony wartości dla Twojej rodziny.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl