Dostosuj firmę do pracy zdalnej i Dyrektywy Work-Life Balance

Praca zdalna 

Kodeks pracy przewiduje możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w miejscu przez niego wskazanym. Za regulacjami, które umożliwiły taką formę pracy, kryje się szereg nowych procesów i stworzenia dokumentacji, o których pracodawca powinien pamiętać wdrażając pracę zdalną w swojej firmie. 

Jak możemy Ci pomóc?

Współpracując z nami, możesz mieć pewność, że zadbamy o całą dokumentację i proces wdrożenia pracy zdalnej w Twojej firmie. Oferujemy Ci wsparcie, zapewniając profesjonalną obsługę prawną, w szczególności uwzględniającą stworzenie takich dokumentów jak:

  • Regulamin pracy zdalnej,
  • Porozumienie z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej;
  • Politykę bezpieczeństwa danych osobowych;

A jeśli zajdzie taka potrzeba, udzielimy Ci wsparcia w przygotowaniu oceny ryzyka zawodowego, zweryfikujemy, czy dokumenty pracownicze w Twojej firmie obejmują swym zakresem pracę zdalną, przeprowadzimy dla Twoich pracowników szkolenie, wyjaśniając zasady pracy zdalnej oraz obowiązki po stronie pracowników. 

Dyrektywa work-life balance

Celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa work-life balance) jest wprowadzenie równości wśród kobiet i mężczyzn w zakresie szans na rynku pracy i traktowania ich w miejscy pracy. Dyrektywa umożliwia:

  • przyznanie części urlopów wyłącznie ojcom;
  • wprowadzenie dodatkowych rodzajów urlopów i zwolnień od pracy w sytuacjach wymagających opieki nad bliską osobą;
  • dodatkową ochronę i wsparcie dla opiekunów dzieci do 8 roku życia w zakresie sposobu organizacji ich pracy;
  • większą ochronę pracowników korzystających z uprawnień związanych ze sprawowaniem opieki;

Jak możemy Ci pomóc?

Współpracując z nami, możesz mieć pewność, że dokumenty, które znajdują się w Twojej firmie, będą zgodne z wymogami. Oferujemy Ci wsparcie, zapewniając profesjonalną obsługę prawną, w szczególności:

  • sprawdzimy, czy wzór umowy o pracę, z którego korzysta Twoja firma jest zgody z wymogami, wynikającymi z przepisów wdrażających dyrektywy Work-Life Balance;
  • opracujemy zbiór zasad, którymi powinna kierować się Twoja organizacja, aby jej funkcjonowanie było zgodne z aktualnymi przepisami.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć proces tworzenia prawidłowej dokumentacji umożliwiającej pracę zdalną Twoim pracownikom i zgodę z dyrektywą work-life balance. Nasza Kancelaria Prawna jest gotowa pomóc Ci w procesie wdrożenia zmian.

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl