CZEGO MOŻE DOMAGAĆ SIĘ PACJENT ZA BŁĄD MEDYCZNY

#3 Recepta na prawo 

Jak wiadomo służba zdrowia ma dużo odpowiedzialnej i ryzykownej pracy. Medycy pomagają pacjentom, ale też ponoszą ryzyko odpowiedzialności w przypadku ewentualnych incydentów.

Istnieje kilka rodzajów świadczeń, których zasądzenia może się domagać pacjent na drodze cywilnej w przypadku nadużycia w sztuce medycznej. Zasadniczo możemy je podzielić na szkody o charakterze materialnym oraz na krzywdę, która będzie ma wymiar niematerialny. 

SZKODA

Przykładem świadczenia materialnego jest odszkodowanie. Na wysokość odszkodowania składają się zwykle wydatki na leczenie i koszty ciągłej opieki medycznej, koszty dojazdów związanych z leczeniem, utrata dochodów poszkodowanego z uwagi na niemożność wykonywania pracy zarobkowej, a w przypadku, gdy poszkodowany nie może już wykonywać swojego zawodu to mogą to być także koszty przyuczenia się do nowej profesji. Nie ma katalogu zamkniętego składników odszkodowania. W zasadzie każdy, udokumentowany i uzasadniony koszt może być wskazywany sądowi do zasądzenia, pod warunkiem, że został poniesiony w związku z powstałą szkodą. 

Natomiast jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać zasądzenia odpowiedniej renty. Renta może być płatna jednorazowo lub okresowo. Najczęściej jednak żądanie dotyczy wypłacania renty miesięcznej. 

Co ciekawe – poszkodowany może w procesie cywilnym wystąpić o ustalenie odpowiedzialności placówki medycznej na przyszłość. Takie wnioski pojawiają się zwykle w sytuacji, gdy w momencie wydania wyroku nie można jeszcze stwierdzić wszystkich następstw danego zdarzenia powodującego szkodę lub jej pełnej wysokości. W przypadku uwzględnienia takiego wniosku przez sąd, jeśli w przyszłości ujawnią się inne niekorzystne skutki danego zdarzenia, wówczas pozwany będzie musiał je pokryć. 

KRZYWDA

Przykładem świadczenia niematerialnego w prawie polskim jest zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie będzie należne w przypadku doznania przez pacjenta krzywdy, wyrażającej się na przykład w bólu i cierpieniu, utracie narządu lub kończyny, zmniejszeniu radości z życia.  Ustalenie wysokości zadośćuczynienia jest trudne z praktycznego punktu widzenia, ponieważ nie ma żadnych obiektywnych wskaźników, które pozwalałyby zmierzyć rozmiar krzywdy. Dlatego wyroki dotyczące zadośćuczynienia cechują się dużą nieprzewidywalnością. Sądy przyznają zadośćuczynienie w wysokości od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Na przykład, jeśli ktoś był zapalonym maratończykiem, a następnie w wyniku działania lekarza doznał uszkodzenia kolana lub kostki, która nie pozwala mu cieszyć się tą pasją, sąd musi ustalić w jaki sposób wycenić taką krzywdę. Szacując wysokość zadośćuczynienia sądy biorą pod uwagę wiele czynników takich jak m.in: wiek poszkodowanego, stopień cierpień i natężenia bólu, nieodwracalność następstw, długotrwałość procesu leczenia czy opieki. O ostatecznym rozmiarze kwoty do zapłaty decydować będą indywidualne kwestie związane z danym przypadkiem.

Szczególnym rodzajem świadczenia jest zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta. Z roszczeniem o takie zadośćuczynienie może wystąpić pacjent nawet jeżeli leczenie przebiegało w sposób prawidłowy.  Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku zawinionego naruszenia praw pacjenta. Samo naruszenie praw pacjenta jest wówczas wystarczające do wystąpienia przez pacjenta o zadośćuczynienie.

Na przykład, jeśli naruszone zostaną prawa pacjenta do tajemnicy informacji o jego stanie zdrowia albo prawo do uświadomionej zgody na zabieg wówczas pacjent taki może wystąpić o zapłatę określonej kwoty zadośćuczynienia.  

Więcej na temat ryzyk związanych z postępowaniami wynikającymi z incydentów medycznych przedstawimy w kolejnych częściach, więc bądź z nami. Jeśli masz jakieś pytania na temat błędów medycznych lub masz inne tematy, które chcesz, abyśmy omówili, po prostu daj nam o tym znać w komentarzu. Jeśli uznasz informacje od nas za pomocne, polub nas lub napisz recenzję. Dzięki temu dotrzemy do większej liczby zainteresowanych tym tematem. Staramy się dostarczać informację, których potrzebujesz. 

Czytaj nasz blog https://answer.com.pl/category/recepta-na-prawo/
Słuchaj https://open.spotify.com/user/31eyh2bj565c4kpriopnfkksjwwasi=2IbxJczMQi2ie5y9cFSgqA
Subskrybuj https://www.youtube.com/watchv=acUwTDSdwdQ&list=U7I7nBW6RhFs1nnffybyKww

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

NIP: 7831669821

Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001

Biuro Poznań
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
E-mail: kancelaria@answer.com.pl