Weronika Barbara Bartkowiak

Aplikant Radcowski

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską pod tytułem „Prawna ochrona utworu a pozycja ghostwritera w polskim procesie karnym” obroniła pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Anny Gereckiej – Żołyńskiej w Zakładzie Postępowania Karnego. W 2019 roku ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach specjalizujących się w prawie rodzinnym oraz prawie ubezpieczeniowym, w których zajmowała się prowadzeniem postępowań sądowych i egzekucyjnych.

W kancelarii ANSWER odpowiedzialna jest za zagadnienia związane z prawem cywilnym oraz za wsparcie działu postępowań sądowych.

Interesuje się w szczególności tematyką praw autorskich, koncentrując się zwłaszcza na utworach audiowizualnych i lutniczych, a także prawem rodzinnym.

W wolnych chwilach eksperymentuje kulinarnie, podróżuje po krajach Bałkanów oraz gra na skrzypcach.