Weronika Bartkowiak-Trościanko

Aplikant Radcowski

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską pod tytułem „Prawna ochrona utworu a pozycja ghostwritera w polskim procesie karnym” obroniła pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Anny Gereckiej – Żołyńskiej w Zakładzie Postępowania Karnego. W 2019 roku ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach specjalizujących się w prawie rodzinnym oraz prawie ubezpieczeniowym, w których zajmowała się prowadzeniem postępowań sądowych i egzekucyjnych. 

W kancelarii ANSWER odpowiedzialna jest za zagadnienia związane z prawem cywilnym oraz za wsparcie działu postępowań sądowych. 

Interesuje się w szczególności tematyką praw autorskich, a także prawem mieszkaniowym, koncentrując się na wsparciu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 

W wolnych chwilach eksperymentuje kulinarnie, podróżuje po krajach Bałkanów oraz gra na skrzypcach.