Prawo pracy

Kancelaria prowadzi doradztwo w przedmiocie prawa pracy. Usługi ANSWER obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie i analizę dokumentacji pracowniczej m.in.: umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontaktów menadżerskich, umów o zachowanie poufności, umów dotyczących zakazu konkurencji, regulaminów pracy oraz innych aktów wewnątrzzakładowych;
  • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji pracowniczej;
  • analizę kwestii związanych z czasem pracy, w tym także nadgodzin;
  • reprezentowanie w sporach sądowych;
  • doradztwo w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części;
  • przygotowanie do zmian w zakresie pracowniczych planów kapitałowych.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

+48 61 852 45 83

+48 784 619 697

kancelaria@answer.com.pl
ul. Libelta 29A/4
61-707 Poznań
NIP: 7831669821
Konto: 30 1600 1404 1843 4058 0000 0001