Piotr Szulczewski

Specjalista ds. podatkowych

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W praktyce zawodowej skoncentrowany na podatkowych aspektach i konsekwencjach transakcji rynkowych. Współpracuje przy opracowywaniu szeregu projektów optymalizacyjnych m.in. w branży turystycznej, prasowej, medycznej, IT, rolnej oraz buduje zasady obrony stanowisk klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach sądowych w sprawach podatkowych.

Autor wielu publikacji o tematyce podatkowej i cywilnoprawnej ukazujących się cyklicznie w prasie drukowanej i elektronicznej. Prowadzący szkolenia z zakresu podatków VAT i PIT. Świadczy pomoc prawno – podatkową przy prawidłowym wykazywaniu transakcji i ich raportowaniu przed organami skarbowymi.