Mateusz Szkarłat

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

Posiada umiejętności w zakresie negocjowania oraz konstruowania umów, w tym umów marketingowych, licencyjnych i przenoszących prawa autorskie.

Doświadczenie cywilne i karne łączy pełniąc rolę pełnomocnika lub obrońcy w postępowaniach karnych związanych z szeroko pojętą przestępczością gospodarczą.

Adwokat posiada także doświadczenie w sprawach z zakresu postępowania upadłościowego, naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa oraz odpowiedzialności członków zarządu.

W ANSWER zajmuje się redagowaniem umów oraz bieżącą obsługą przedsiębiorców.