Martyna Kośmicka

Aplikant Radcowski

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie studiów uzyskała stypendium Rektora dla najlepszych studentów za bardzo dobre wyniki w nauce. Pracę magisterską napisała w Katedrze Prawa Finansów Publicznych pod tytułem “Prawne problemy podatku od nieruchomości w świetle orzecznictwa sądowego.”

Swoje doświadczenie zdobywała w Kancelariach na obszarze Torunia, a także w dziale prawnym spółki Alstal Investments.

Zainteresowanie naukowe skupia głównie w kręgu materialnego prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, a także prawa nieruchomości.

Prywatnie pasjonatka kinematografii, literatury oraz sportów ekstremalnych.