dr Elżbieta Białobrodzka-Skrzypiec

Specjalista ds. gospodarczych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Neofilologii im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka rozprawy naukowej z zakresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spółki komandytowej w prawie polskim, niemieckim, austriackim, szwajcarskim i liechtensteińskim. Członek Komitetu Redakcyjnego opracowania „Wybitni polscy i rosyjscy cywiliści” pod red. nauk. prof. L. Moskwy.

Specjalizuje się w prawie handlowym i kontraktowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zagranicznego, zwłaszcza prawa niemieckiego i rosyjskiego. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw oraz w prowadzeniu spraw o charakterze transgranicznym.
Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w poznańskich Kancelariach, jak i w działach prawnych prywatnych przedsiębiorstw.

W Kancelarii ANSWER zajmuje się przede wszystkim sprawami korporacyjnymi, w tym procesami transformacji (podziały, połączenia, przekształcenia spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych), a także umowami dotyczącymi współpracy gospodarczej.

Pasjonatka i zwolenniczka stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami. Dyplomowany mediator.