Elżbieta Białobrodzka-Skrzypiec

Prawnik, Specjalista ds. obsługi prawnej podmiotów zagranicznych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Neofilologii  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka rozprawy naukowej z zakresu spółki z o.o. – spółki komandytowej w prawie polskim, niemieckim, austriackim, szwajcarskim i liechtensteińskim. Członek Komitetu Redakcyjnego opracowania „Wybitni polscy i rosyjscy cywiliści” pod red. nauk. prof. L. Moskwy.

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie kontraktowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zagranicznego, zwłaszcza polskiego, niemieckiego i rosyjskiego prawa gospodarczego. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw oraz w prowadzeniu spraw o charakterze transgranicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w poznańskich Kancelariach, jak i w działach prawnych prywatnych przedsiębiorstw.

Pasjonatka i zwolenniczka stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami. Dyplomowany mediator.