Anna Baszczyńska

Aplikant Radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską pod tytułem ,,Odpowiedzialność karna za cyberprzestępstwa polegające na nielegalnym uzyskiwaniu i rozpowszechnianiu informacji na gruncie polskiego kodeksu karnego z 1997 roku.” obroniła w Katedrze Prawa Karnego Materialnego pod kierownictwem prof. Joanny Długosz.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe z zakresu prawa nieruchomości, prawa spółek handlowych oraz prawa spadkowego zdobywała w Kancelarii Notarialnej gdzie zajmowała się  kompleksową obsługą prawną klientów oraz przygotowywaniem aktów notarialnych.

W Kancelarii Answer odpowiedzialna jest za zagadnienia związane z prawem cywilnym, przygotowywaniem umów oraz wsparciem zespołu  zajmującego się rozwiązywaniem sporów sądowych.

W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z zakresu prawa nowoczesnych technologii, przygotowywania i negocjowania umów oraz prawa nieruchomości.

Wolne chwile spędza na wyjazdach w góry, roślinnym gotowaniu, nauce języków oraz rysunku.